BalíčekCena
Přímá linie5 000,-
Dvě přímé linie8 000,-
Přímá linie se sourozenci14 000,-
Vývod (250 Kč/záznam)
– 3 generace (14 předků, 35 záznamů)
– 4 generace (30 předků, 75 záznamů)
– 5 generací (62 předků, 155 záznamů)

max. 8 750,-
max. 18 750,-
max. 38 750,-

Ceny jsou uvedeny za dohledání narození, úmrtí, sňatku, povolání, bydliště a příčiny úmrtí, pokud jsou tedy tyto údaje dohledatelné. Ceny jsou bez případných nákladů na dopravu, viz dále.

Za generaci navíc (v případě klientova zájmu) si počítám 300,- za záznam u přímého předka, resp. 150,- u sourozence. Záznamem je myšleno přesné datum, tedy alespoň rok, nepočítám údaje typu “před”, “po” či “okolo”.

Primárně vyhledávám v matričních knihách, z nichž je většina již online, ovšem někdy je nutné vyjet do archivu, u variant s kronikou téměř určitě. V tomto případě si účtuji za cestu autem 4 Kč/km případně proplacení jízdného. Návštěvy SOA Litoměřice a SOkA Lovosice jsou zcela zdarma.

V případě, že má klient již rozpracovaný rodokmen si účtuji 80,- za kontrolu nalezeného údaje v jeho rodokmenu, přímé linii či vývodu.

Na přání klienta mohu vyhotovit kroniku v pevné vazbě, zde je cena individuální.