Mé genealogické služby jsem shrnula do několik variant. Vyberte si, o jaký druh pátrání budete mít zájem. Vždy je ale možné se domluvit individuálně.

Přímá linie

Sleduji otcovskou linii, tedy otce, děda, praděda atd., a to až do 5. generace. Součástí jsou jména manželek.

Přímá linie se sourozenci

Sleduji otcovskou linii od výchozí osoby do 5. generace, včetně narození (případně úmrtí) všech sourozenců v každé generaci. Součástí jsou jména manželek (přímých předků).

Dvě přímé linie

Kombinace přímé linie ze strany otce i matky

Vývod

Sleduji jak otce, tak matku, jejich rodiče, prarodiče atd.

Pokud budete mít zájem, ke každé z variant Vám mohu sepsat rodovou knihu (kroniku) obsahující přehled generací, místopis, zařazení do historického kontextu, ukázky matričních záznamů, vysvětlení pojmů, případně i informace z gruntovních knih, obecních kronik, sčítání lidu apod.