Nejlepším začátkem je určit si výchozí osobu – nejstaršího známého předka, od jehož rodičů pak hledání začnu a ke kterému máte co nejvíc informací (nejčastěji dědeček, příp. pradědeček). Ideální je rodný či oddací list. Pokud jím nedisponujete, je alespoň potřeba znát správné jméno a příjmení předka, jeho datum a místo narození (případně datum a místo sňatku).

Velice často jsou tyto podklady “mladší”, tzn. že se s nimi nedostanete před rok 1900. To znamená, že údaje jsou k dispozici v tzv. “živých matrikách” uložených na matričních úřadech. Do nich smí nahlížet jen přímí potomci nebo zplnomocněné osoby. Pak Vás buď nasměruji na správný úřad nebo vše vyřídím já. Ve druhém případě od Vás budu potřebovat úředně ověřenou plnou moc a ověřené kopie dokladů dokazující vaši příbuznost (rodný či oddací list).

Případně se můžeme odrazit od informace, kde a na jakém čísle popisném žili Vaši předci před 100 lety, konkrétně v roce 1921, kdy probíhalo sčítání lidu.

Je samozřejmě přínosné, když vyzpovídáte své příbuzné, čím víc informací od začátku máme, tím lépe.

Pokud zvolíte variantu se sepsáním rodné knihy, “prohrabte” se rodinnými dokumenty, ať už jde o rodné, úmrtní či oddací listy, domovské listy, staré kupní smlouvy či vysvědčení, parte, fotografie apod. Vše se bude hodit.

Dále je samozřejmě nutné ujasnit si, o jaký druh rodového výzkumu máte zájem. Zjednodušeně řečeno, jsou dvě hlavní cesty, kterými se vydat, a to rodokmenvývod z předků.

Pod označením rodokmen se často rozumí jakákoli forma uspořádání předků, ale přísně vzato jde o variantu, kdy se sleduje otcovská linie, jež zahrnuje vašeho otce, děda, praděda atd. z otcovy strany. Je soupisem všech předků, kteří nosili rodné příjmení (včetně manželek a sourozenců). Nejstaršího nalezeného předka pak považujeme za “praotce” rodu.

Asi nejoblíbenější (a řekla bych dostačující) formou rodokmenu bývá rodokmen přímé linie, kde jsou v hledáčku přímí předci v otcovské linii (zaznamenávají se ale i narození sourozenců).

Vývod začíná u nejmladšího člena rodu, pokračuje jeho rodiči, následně rodiči těchto rodičů a tak dále a dále. Vývod je časově i finančně náročnější a nutno dodat, že většinou žádný vývod nebývá úplný.