Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Hana Kupsová, žiji v Litoměřicích. Vystudovala jsem historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako specializaci jsem si zvolila české raně novověké dějiny. Tématem mé diplomové práce byly spory týkající se manželství projednávané u kutnohorské konzistoře podobojí. Po absolvování jsem byla na krátký čas zaměstnaná v SOkA Jičín, ale pak jsem zakotvila v Archivu bezpečnostních složek v Praze a poté ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Od roku 2019 jsem členkou České genealogické a heraldické společnosti.